Jan Aalders

Personalia

Naam:Jan Aalders
Doopnaam:Jan
Beroep:huurkoetsier
Geboren: 1845

Levensloop

0 jaar: geboorte Jan

Opmerkingen