Jacob Kersten

Personalia

Naam:Jacob Kersten
Doopnaam:Jacob
Beroep:fabrieks arbeider
Geboren: 1895

Levensloop

0 jaar: geboorte Jacob

Opmerkingen