Jacob Esten

Personalia

Naam:Jacob Esten
Doopnaam:Jacob
Beroep:korenmolenaar
Geboren: 1793

Levensloop

0 jaar: geboorte Jacob

Opmerkingen