Ferdinand Johannes van Zoolingen

Personalia

Naam:Ferdinand Johannes van Zoolingen
Doopnaam:Ferdinand Johannes
Beroep:kantoorbediende
Geboren: 1890

Levensloop

0 jaar: geboorte Ferdinand Johannes

Opmerkingen